turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline
Hemen Ara
img not found
img not found PERİYODİK ÖLÇÜMLER

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetimiz

img not found
img not found İŞ GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetimiz

img not found
img not found OSGB NEDİR ? NE İŞ YAPAR ?

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetimiz

img not found
img not found İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetimiz

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetimiz

img not found
img not found ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ ATIK YÖNETİMİ

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetimiz

img not found
img not found MOBİL SAĞLIK HŞZMETLERİ

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetimiz

TEKLİF ALIN!

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Alanlarımız
img not found img not found

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Saha Denetim ve Durum Raporlama Riszk Analileri
►Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
►Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
►Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak değerlendirmek
►Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
►Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak
Acil Eylem Planı
►Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak.
►Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak.
►Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlamak, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.
►İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

img not found img not found

Hijyen Eğitim Kurslarımız

Hijyen Eğitim Kurslarımız
5 Temmuz 2013 Tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğince,
Gıda üretim ve perakende işyerlerinde,
İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri,
Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
Otel,motel,pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışan tüm personeller Hijyen Eğitimi almak zorundadır.
İlgili yönetmelik gereğince,eğitim almayan kişiler söz konusu işletmelerde çalıştırılamaz.İşyeri sahipleri ve işletenleri,çalışanların hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur.Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri ve işletenleri bu eğitimi almaya mecburdur.
 Eğitimler,Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi ile HİZMET OSGB arasında yapılan eğitim işbirliği alt protokolü kapsamında HİZMET OSGB tarafından verilir.Katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir.Belgeler,kişi hizmet verdiği sürece  geçerli kabul edilir.
Eğitimler 8 saat sürecek olup,yapılan başvurular neticesinde gün ve saatleri belirlenerek katılımcılara bildirilecektir.

img not found img not found

Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Laboratuvar testleri

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Tam İdrar Tahlili (TİT)

Kan Grubu

Kan Şekeri

Check - Up

Böbrek Fonksiyon Testleri

Sarılık Testleri  

Serolojik Tetkikler  

İdrarda / Kanda Kurşun

İdrarda / Kanda Alüminyum

İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit¡¬Vb.  

Psikometrik Testler  

Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)

Mobil sağlık taraması

Akciğer Grafisi  

Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Odiometri Testi (İşitme Testi)  

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)  

Göz Muayenesi (Refrakrometre İle

img not found img not found

Periyodik Ölçümler

Periyodik Ölçümler

İş Yeri Periyodik Ölçümler ve Periyodik Kontroller

İş Yeri Ortam Ölçümleri

- İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,

- İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

- İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

- İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.) 

- İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü 

- Gürültü Haritası 

- İşyeri Organik Buhar Ölçümü

- İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü

- İşyeri Gaz Buhar Ölçümü 

- İşyeri Titreşim Ölçümü

img-not-found img-not-found img-not-found

Hakkımızda

1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ç) İşyeri temizliği ve düzeni, d) Ergonomi, e) Güvenlik ve sağlık işaretleri, f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı. 2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik risk etmenleri, ç) İlkyardım ve kurtarma. 3. Teknik konular a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f) İş kazalarının sebepleri, g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması. ğ) İş hijyeni.

ÖNCE GÜVEN

Yılların verdiği tecrübeyi sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

SONRA GÜVENLİK

Her geçen gün kendimizi yenileyerek, fark yaratıyoruz.

Gıda 1
Gıda 2
Gıda 3
Gıda 4
Tekstil 1

Hizmetlerimiz

Yılların verdiği tecrübe ile sizlere en mükemmel hizmeti sunmak için günün her saati sizlere hizmetlerimizi ulaştırmak için çabalıyoruz. Hizmetlerimizi keşfedin!
RİSK ANALİZ RAPORU

RİSK ANALİZ RAPORU

Risk Değerlendirilmesiİşyerlerinde mevcut tehlikelerin tespit edilme...

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği HizmetlerimizSaha Denetim ve Durum Raporlama Riszk Ana...

SAĞLIK RAPORU

SAĞLIK RAPORU

Mobil Sağlık HizmetiLaboratuvar testleri

MOBİL SAĞLIK  HİZMETİ

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Laboratuvar testleriTam Kan Sayımı (Hemogram)Tam İ...

24

Branş

2563

Müşteri

56263

Rapor

25

Yıllık Tecrübe

Müşteri Yorumları

Müşterilerimiz bizim hakkımızda neler söylüyor keşfedin!
Şirket Yöneticisi

Yönetici

Başarılı, Uzman Ekiplerine Teşekürler..

Şirket Yöneticisi

G.Müdür

Başarılı, Uzman Ekiplerine Teşekürler..

Şirket Yöneticisi

Müdür

Başarılı, Uzman Ekiplerine Teşekürler..

Şirket Yöneticisi

G.Müdür

Başarılı, Uzman Ekiplerine Teşekürler..

img not found

Başarılarımız

.

Konferans
70%
Teknik Denetim
80%
Raporlama
60%

Ekibimiz

Uzmanlarımız.
Coşkun Dursun

Coşkun Dursun

Yönt.Kur.Bşk
Armağan Hüyüktepe

Armağan Hüyüktepe

Mali İşler Md.
Saim Taşdemir

Saim Taşdemir

GıdaMüh.B Sınıfı İSG Uzm.
Erkan Bozkurt

Erkan Bozkurt

Gıda Müh.B Sınıfı İSG Uzm.

Duyurular

Yeniliklerden haberdar olalım.
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin