Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8

HIZMETLERIMIZ / İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden; iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi alacak, iş güvenliği uzmanlığı belge sınıfını C’den B’ye ya da B’den A’ya yükseltecek kişiler için 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı. İş güvenliği uzmanlığı belgesi alınmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama, Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır? başlıklı yazıda yer almaktadır.

A- Başvuru Bilgileri:

Sınava girmek için başvuru yapacakların öncelikle, 35 (otuzbeş) sınav ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatırmaları gerekiyor.

Sınav ücreti yatırıldıktan sonra, sınav başvurusu 18-30 Temmuz 2013 tarihleri arasında,http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. İnternet üzerinden yapılacak bu başvuru sırasında, adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını sisteme yüklemesi gerekeceğinden, başvuru işlemine başlamadan önce kişinin bilgisayar ortamına aktarılmış fotoğrafını hazır bulundurması gerekiyor.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 06 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabilecekler.

B- Sınav Bilgileri:

Sınav; Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından, 18 Ağustos 2013 Pazar günü, Saat: 10.00’da, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki ilk ve ortaöğretim okullarında yapılacak. Hangi adayın, hangi okulda sınava gireceği, internet üzerinden alınacak sınav giriş belgesinde belirtilecek.

• Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacak.

• Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak.

• Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (06 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr,adresinden alınacak), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacak.

• Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içemeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

Sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise sınav talep eden İSGGM’ye teslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecek. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacak.

1- Sınav Konuları ve Soru Sayısı:

• İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanmış olacak.

• İşyeri hekimliği grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibi olacak;

NO

KONU ADI

YÜZDE (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

10

5

Teknik

40

2- Sınavın Değerlendirilmesi:

• Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak.

• Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacak.

• Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

• Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacak.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacak.

• Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

3- İletişim ve Duyuru:

• Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147” telefonundan yararlanabilecek.

• Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

• Sınav soru ve cevap anahtarları 20 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacak.

• Adayların sınav sonuçları 12 Eylül 2013 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacak.

4- Sınav İle İlgili İtirazlar:

• Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabilecek.

• Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Başvuru adresi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA.)

• Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecek.

• Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Başvuru adresi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA)

• İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

• Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecek.

• Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacak.

• Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecek. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebilecekler.

• 18 Ağustos 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecek.

 

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

10

5

Teknik

40

2- Sınavın Değerlendirilmesi:

• Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak.

• Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacak.

• Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

• Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacak.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacak.

• Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

3- İletişim ve Duyuru:

• Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147” telefonundan yararlanabilecek.

• Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

• Sınav soru ve cevap anahtarları 20 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacak.

• Adayların sınav sonuçları 12 Eylül 2013 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacak.

4- Sınav İle İlgili İtirazlar:

• Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabilecek.

• Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Başvuru adresi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA.)

• Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecek.

• Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Başvuru adresi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA)

• İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

• Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecek.

• Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacak.

• Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecek. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebilecekler.

• 18 Ağustos 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecek.

 

Etiketler: IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

 
 
Aktif Ziyaretci: 2
 
Hizmet Kategorileri
Osgb Nedir Ne İş Yapar
Sağlık ve Güvenlik Planı
İş Güvenliği Uzmanı
Risk deðerlendirilmesi
İşyeri Hekimi Hizmeti
OSGB
İş Güvenliği Eğitimleri
Yangın Güvenliği
Acil Durum Planı
OSGB Tanıtım Videoları
Periyodik Ölçümler
Mevzuatlar
Osgb Egitim Videosu
Osgb Eğitim Dersleri
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmeti
Müşteri Sözleşmesi Formu
ISYERIHEKİMİ-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı
İşyeri Tehlike Sınıfları
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Hijyen Eğitim Kursu MEB Onaylı
DOSYALAR

Bizden Haberler
15-08-2013
Kararname Değişikliği devamı...


15-08-2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu devamı...


15-08-2013
Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İşyeri Hekimliği devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Uzmanlığı devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Eğitimleri devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş sağlığı devamı...


22-08-2013
Temel İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi devamı...


22-08-2013
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu devamı...


22-08-2013
Osgb Nedir ? devamı...


03-09-2013
ISYERIHEKM-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı devamı...


03-09-2013
2013 İŞYERI HEKIMLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SINAV TAKVIMI devamı...


03-09-2013
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz başlamıştır devamı...


16-05-2014
İŞ EKİPMANLARINDA PERİYODİK KONTROL KAYDI DUYURUSU · ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE EĞİTİM KURUMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği Uzmanlık İster devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği devamı...


01-11-2014
İş sağlığı Güvenliği Hizmetleri devamı...


01-11-2014
İş güvenliği Hizmeti veren kuruluşlar devamı...


01-11-2014
Karamanda ve Somadaki kazaların bir daha olmaması için devamı...


01-11-2014
KARAMANDA ERMENEKTE MADEN KAZASI devamı...


01-11-2014
Ermenek son durum - Maden ocağı detaylar devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKRAR GÜNDEMDE devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU MEVZUATI devamı...


26-02-2016
İş güvenliği Uzmanı devamı...


26-02-2016
İş güvenliği OSGB devamı...


26-02-2016
iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ devamı...


26-02-2016
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ devamı...


26-02-2016
İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ devamı...


01-11-2014
Karaman'daki madenciye ulaşmak 6 ay sürebilir devamı...


11-02-2015
İş sağlığı devamı...


11-02-2015
İş sağlığı ve Güvenliğ Hizmetlerimiz devamı...


26-02-2016
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ devamı...


26-02-2016
RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ devamı...


26-02-2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARINA OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR devamı...


26-02-2016
ACİL DURUM PLANLAMASI devamı...


30-08-2016
İş Güvenliği Firması devamı...


13-05-2015
BİNLERCE FİRMAYA 14 BİN LİRA CEZA devamı...Döviz Kurları