Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8

Bizden Haberler

BİNLERCE FİRMAYA 14 BİN LİRA CEZA - 13-05-2015

Çalýþma Bakanlýðý, yasalara aykýrý hareket eden 470 bin iþyerine her ay 14’er bin lira ceza uyguluyor. Bu firmalara kesilen ceza 112 milyar liraya ulaþtý. Tahsilat ise 7 Haziran seçimlerinin ardýndan baþlayacak.

asgari-ucretlinin-maasi-34-lira-dusecek

Hükümetin, iþ kazalarýný önlemek amacýyla 2012 yýlýnda çýkardýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý’yla iþ saðlýðý ve güvenliði personeli bulundurmayan þirketlere ceza her ay düzenli olarak ceza yazýlýyor.

BAKANLIK ÝSÝM ÝSÝM BÝLÝYOR

Sözcü’nün haberine göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, yasaya uymayan iþyerlerini “Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Katip Programý” ile izliyor. Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, katip programý sonuçlarýný açýklarken 470 bin iþyerinin yasaya uymadýðýný söyledi. Bakanlýk, isim isim bildiði söz konusu 470 bin firmaya normalde 2014 yýlý ocak ayýndan itibaren her ay 14’er bin lira ceza kesip, bu cezayý da tahsil etmesi gerekiyor. Ancak 7 Haziran’da genel seçimlerin yapýlacak olmasý nedeniyle bu firmalara ceza gönderilmediði, cezalarýn seçim sonrasýnda uygulanabileceði belirtiliyor.

118 MÝLYAR LÝRAYI BULACAK

Yapýlan hesaplamalara göre, yasalarý uygulamadýðý tespit edilen 470 bin iþyerinin her birine bu ay itibariyle toplam 238’er bin lira ceza kesildi. Böylece Çalýþma Bakanlýðý kayýtlarýnda söz konusu 470 bin iþyeri için biriken toplam ceza tutarý 111 milyar 860 milyon liraya ulaþtý. Ödenmeyen her ay için firma baþýna aylýk 14 bin lira ilave ceza uygulandýðý için seçimlerin sonunda firma baþýna ceza 252 bin, toplam ceza tutarý da 118 milyar lirayý bulacak. Dolayýsýyla seçim sonucunda 500 bine yakýn firma 252’þer bin liralýk cezayla karþý karþýya kalacak.

ÜÇ PERSONELÝ ÇALIÞTIRMAYANA AYLIK 14 BÝN LÝRA CEZA

Ýþ güvenliði uzmaný görevlendirmeyen iþyerlerine her ay için 5 bin 601 lira, iþyeri hekimi çalýþtýrmayanlara her ay 5 bin 601 lira ve diðer saðlýk personeli çalýþtýrmayan iþyerlerine de yine her ay 2 bin 800 lira para cezasý kesiliyor. Bu üç personeli çalýþtýrmayan her bir iþyeri aylýk 14 bin lira ceza ödemek zorunda.


Aktif Ziyaretci: 1
 
Hizmet Kategorileri
Osgb Nedir Ne İş Yapar
Sağlık ve Güvenlik Planı
İş Güvenliği Uzmanı
Risk deðerlendirilmesi
İşyeri Hekimi Hizmeti
OSGB
İş Güvenliği Eğitimleri
Yangın Güvenliği
Acil Durum Planı
OSGB Tanıtım Videoları
Periyodik Ölçümler
Mevzuatlar
Osgb Egitim Videosu
Osgb Eğitim Dersleri
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmeti
Müşteri Sözleşmesi Formu
ISYERIHEKİMİ-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı
İşyeri Tehlike Sınıfları
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Hijyen Eğitim Kursu MEB Onaylı
DOSYALAR

Bizden Haberler
15-08-2013
Kararname Değişikliği devamı...


15-08-2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu devamı...


15-08-2013
Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İşyeri Hekimliği devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Uzmanlığı devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Eğitimleri devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş sağlığı devamı...


22-08-2013
Temel İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi devamı...


22-08-2013
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu devamı...


22-08-2013
Osgb Nedir ? devamı...


03-09-2013
ISYERIHEKM-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı devamı...


03-09-2013
2013 İŞYERI HEKIMLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SINAV TAKVIMI devamı...


03-09-2013
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz başlamıştır devamı...


16-05-2014
İŞ EKİPMANLARINDA PERİYODİK KONTROL KAYDI DUYURUSU · ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE EĞİTİM KURUMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği Uzmanlık İster devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği devamı...


01-11-2014
İş sağlığı Güvenliği Hizmetleri devamı...


01-11-2014
İş güvenliği Hizmeti veren kuruluşlar devamı...


01-11-2014
Karamanda ve Somadaki kazaların bir daha olmaması için devamı...


01-11-2014
KARAMANDA ERMENEKTE MADEN KAZASI devamı...


01-11-2014
Ermenek son durum - Maden ocağı detaylar devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKRAR GÜNDEMDE devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU MEVZUATI devamı...


26-02-2016
İş güvenliği Uzmanı devamı...


26-02-2016
İş güvenliği OSGB devamı...


26-02-2016
iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ devamı...


26-02-2016
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ devamı...


26-02-2016
İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ devamı...


01-11-2014
Karaman'daki madenciye ulaşmak 6 ay sürebilir devamı...


11-02-2015
İş sağlığı devamı...


11-02-2015
İş sağlığı ve Güvenliğ Hizmetlerimiz devamı...


26-02-2016
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ devamı...


26-02-2016
RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ devamı...


26-02-2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARINA OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR devamı...


26-02-2016
ACİL DURUM PLANLAMASI devamı...


30-08-2016
İş Güvenliği Firması devamı...


13-05-2015
BİNLERCE FİRMAYA 14 BİN LİRA CEZA devamı...Döviz Kurları