Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8

Bizden Haberler

Karaman'daki madenciye ulaşmak 6 ay sürebilir - 01-11-2014

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Maden Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Zeki Karaca, Karaman'ýn Ermenek Ýlçesi'ndeki su basan maden ocaðýnda mahsur kalan 18 iþçiye ulaþma çalýþmalarýnýn 6 ay sürebileceðini söyledi.

Karaman'ýn Ermenek Ýlçesi'nde Has Þekerler Madencilik þirketine ait su basan kömür ocaðýnda kurtarma çalýþmalarý sürüyor. ÇOMÜ Maden Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Zeki Karaca, konuyla ilgili üniversitenin televizyonunda dikkat çeken açýklamalar yaptý.

Ýþçilere ulaþmanýn 6 ayý aþabileceðini belirten Doç. Dr. Karaca, þunlarý söyledi: "Ermenek'teki kömür madeniyle ilgili þu anda iki teori üzerinde tartýþmalar yapýlýyor. Bir tanesi; üst kotlarda bulunan daha önceden üretim yapmýþ bir kömür ocaðýnýn suyla dolup bunun altta þuanda mahsur kalan iþçilerimizin bulunduðu ocaðý su basmasý. Diðeri ise yer üstündeki bir baraj veya bir gölün yer altýndan dalýp ocaðý basmasý þeklinde iki teori üzerinde duruluyor. Kanaatim o ki yer altýndaki su dolaþýmý bu ocaðý bastý. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi 12 bin tonluk su miktarý ve suyun yükselmesi. Mevcut ocaðýn üretim noktalarýndan gelen toz ve çamurlarýn suyla kavuþmasý sonunda balçýða dönüþmesi tahkimatý bozduðunu düþünüyoruz. Aksi halde yukarýdaki ocaktan bir su kanalýndan, büyük bir tünelden bunlarýn hepsinin boþalýp çamurunun üstteki tahkimatý aþarak gelmesi söz konusu deðil. Kurtarma ya da problemlerin baþýnda göz ardý edilen en önemli sorun kanaatimce, buradaki balçýk su, üst tarafta boþaltýlsa dahi orada kalacaktýr. Su tahkimata büyük bir zarar vermiþ durumda. Burada mahsur kalan iþçilerimize ulaþým belki 6 aylýk bir zaman alacak. Belki daha fazla. Umarým daha kýsa sürede biz bu iþçilerimize ulaþabiliriz."

http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/10/31/karamandaki-madenciye-ulasmak-6-ay-surebilir


Aktif Ziyaretci: 2
 
Hizmet Kategorileri
Osgb Nedir Ne İş Yapar
Sağlık ve Güvenlik Planı
İş Güvenliği Uzmanı
Risk deðerlendirilmesi
İşyeri Hekimi Hizmeti
OSGB
İş Güvenliği Eğitimleri
Yangın Güvenliği
Acil Durum Planı
OSGB Tanıtım Videoları
Periyodik Ölçümler
Mevzuatlar
Osgb Egitim Videosu
Osgb Eğitim Dersleri
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmeti
Müşteri Sözleşmesi Formu
ISYERIHEKİMİ-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı
İşyeri Tehlike Sınıfları
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Hijyen Eğitim Kursu MEB Onaylı
DOSYALAR

Bizden Haberler
15-08-2013
Kararname Değişikliği devamı...


15-08-2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu devamı...


15-08-2013
Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İşyeri Hekimliği devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Uzmanlığı devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Eğitimleri devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş sağlığı devamı...


22-08-2013
Temel İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi devamı...


22-08-2013
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu devamı...


22-08-2013
Osgb Nedir ? devamı...


03-09-2013
ISYERIHEKM-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı devamı...


03-09-2013
2013 İŞYERI HEKIMLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SINAV TAKVIMI devamı...


03-09-2013
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz başlamıştır devamı...


16-05-2014
İŞ EKİPMANLARINDA PERİYODİK KONTROL KAYDI DUYURUSU · ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE EĞİTİM KURUMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği Uzmanlık İster devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği devamı...


01-11-2014
İş sağlığı Güvenliği Hizmetleri devamı...


01-11-2014
İş güvenliği Hizmeti veren kuruluşlar devamı...


01-11-2014
Karamanda ve Somadaki kazaların bir daha olmaması için devamı...


01-11-2014
KARAMANDA ERMENEKTE MADEN KAZASI devamı...


01-11-2014
Ermenek son durum - Maden ocağı detaylar devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKRAR GÜNDEMDE devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU MEVZUATI devamı...


26-02-2016
İş güvenliği Uzmanı devamı...


26-02-2016
İş güvenliği OSGB devamı...


26-02-2016
iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ devamı...


26-02-2016
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ devamı...


26-02-2016
İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ devamı...


01-11-2014
Karaman'daki madenciye ulaşmak 6 ay sürebilir devamı...


11-02-2015
İş sağlığı devamı...


11-02-2015
İş sağlığı ve Güvenliğ Hizmetlerimiz devamı...


26-02-2016
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ devamı...


26-02-2016
RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ devamı...


26-02-2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARINA OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR devamı...


26-02-2016
ACİL DURUM PLANLAMASI devamı...


30-08-2016
İş Güvenliği Firması devamı...


13-05-2015
BİNLERCE FİRMAYA 14 BİN LİRA CEZA devamı...Döviz Kurları