Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8

Bizden Haberler

2013 İŞYERI HEKIMLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SINAV TAKVIMI - 03-09-2013

Bakanlýðýmýz ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda yapýlan protokol gereði 2013 yýlýnda yapýlacak ikinci ve üçüncü “iþyeri hekimliði ve iþ güvenliði uzmanlýðý” sýnavlarý, 18 Aðustos 2013 Pazar ve 23 Kasým 2013 Cumartesi günleri yapýlacaktýr. Bu itibarla, aþaðýdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

1- Söz konusu sýnavlarla ilgili uygulama duyurusu,

- Ýkinci sýnav  için 01 Temmuz 2013 tarihinde;

- Üçüncü sýnav için 07 Ekim 2013 tarihinde  kamuoyu ile paylaþýlacaktýr.

2- Eðitimlerin bitiþ tarihi ikinci sýnav için (Örgün eðitim bitiþ tarihi) 30 Haziran 2013, üçüncü sýnav için (Örgün eðitim bitiþ tarihi) 06 Ekim 2013 ’dür.

3- Eðitime katýlacak adaylarýn bu takvime göre bilgilendirilmeleri kurumunuz yararýna olacaktýr.

4- MEB’e verilecek sýnav listesi kurumunuzun sisteme bildirdiði ve onay aldýðý listeden oluþacak, bir baþka ifadeyle Bakanlýðýmýza bildirilen isim listesi eþ zamanlý olarak MEB’e iletilecektir.

5- 18 Aðustos 2013 Pazar ve 23 Kasým 2013 Cumartesi günü yapýlacak “iþyeri hekimliði ve iþ güvenliði uzmanlýðý” sýnavlarý müfredat-mevzuat konularý daha sonra yapýlacak duyuruda  belirtilecektir.

Bilgilerinizi ve sýnav planlamalarýnýn bu ilkelere göre yapýlmasýný rica ederim.

Yetkilendirme Daire Baþkanlýðý

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü


Aktif Ziyaretci: 2
 
Hizmet Kategorileri
Osgb Nedir Ne İş Yapar
Sağlık ve Güvenlik Planı
İş Güvenliği Uzmanı
Risk deðerlendirilmesi
İşyeri Hekimi Hizmeti
OSGB
İş Güvenliği Eğitimleri
Yangın Güvenliği
Acil Durum Planı
OSGB Tanıtım Videoları
Periyodik Ölçümler
Mevzuatlar
Osgb Egitim Videosu
Osgb Eğitim Dersleri
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmeti
Müşteri Sözleşmesi Formu
ISYERIHEKİMİ-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı
İşyeri Tehlike Sınıfları
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Hijyen Eğitim Kursu MEB Onaylı
DOSYALAR

Bizden Haberler
15-08-2013
Kararname Değişikliği devamı...


15-08-2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu devamı...


15-08-2013
Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İşyeri Hekimliği devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Uzmanlığı devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Eğitimleri devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş sağlığı devamı...


22-08-2013
Temel İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi devamı...


22-08-2013
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu devamı...


22-08-2013
Osgb Nedir ? devamı...


03-09-2013
ISYERIHEKM-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı devamı...


03-09-2013
2013 İŞYERI HEKIMLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SINAV TAKVIMI devamı...


03-09-2013
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz başlamıştır devamı...


16-05-2014
İŞ EKİPMANLARINDA PERİYODİK KONTROL KAYDI DUYURUSU · ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE EĞİTİM KURUMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği Uzmanlık İster devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği devamı...


01-11-2014
İş sağlığı Güvenliği Hizmetleri devamı...


01-11-2014
İş güvenliği Hizmeti veren kuruluşlar devamı...


01-11-2014
Karamanda ve Somadaki kazaların bir daha olmaması için devamı...


01-11-2014
KARAMANDA ERMENEKTE MADEN KAZASI devamı...


01-11-2014
Ermenek son durum - Maden ocağı detaylar devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKRAR GÜNDEMDE devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU MEVZUATI devamı...


26-02-2016
İş güvenliği Uzmanı devamı...


26-02-2016
İş güvenliği OSGB devamı...


26-02-2016
iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ devamı...


26-02-2016
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ devamı...


26-02-2016
İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ devamı...


01-11-2014
Karaman'daki madenciye ulaşmak 6 ay sürebilir devamı...


11-02-2015
İş sağlığı devamı...


11-02-2015
İş sağlığı ve Güvenliğ Hizmetlerimiz devamı...


26-02-2016
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ devamı...


26-02-2016
RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ devamı...


26-02-2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARINA OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR devamı...


26-02-2016
ACİL DURUM PLANLAMASI devamı...


30-08-2016
İş Güvenliği Firması devamı...


13-05-2015
BİNLERCE FİRMAYA 14 BİN LİRA CEZA devamı...Döviz Kurları